+32 497249014 info@tradingtrends.be
Selecteer een pagina

Disclaimer

TradingTrends is een signaalaanbieder en levert in deze signalen van tradingsystemen op verschillende markten. Elk specifiek tradingsysteem is gebaseerd op eigen specifieke parameters. De signalen van de verschillende systemen lopen niet noodzakelijk gelijk en de systemen kunnen verschillende en tegengestelde posities hebben.

Signalen worden ter beschikking gesteld onder de vorm van een abonnement.

Informatie die ter beschikking wordt gesteld van het publiek, op de website of in een andere publicatie of communicatie, is op geen enkele manier bedoeld als beleggingsadvies en kan en mag dan ook niet als dusdanig beschouwd worden.

Overleg steeds met uw financieel adviseur of de acties welke ondernomen worden wel passen in uw beleggingsstrategie en uw profiel.

Het afsluiten van een abonnement op signalen van één of meerdere van onze tradingsystemen biedt geen enkele garantie op positieve beleggingsresultaten. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

TradingTrends en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties welke ondernomen worden op basis van informatie die ter beschikking wordt gesteld aan het publiek op de website of in een andere publicatie of communicatie.

TradingTrends levert enkel signalen. Klanten/abonnees zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van acties die voortspruiten uit die signalen, ook als zij daarvoor gebruik maken van of beroep doen op software van derden om die signalen automatisch te ontvangen in communicatie – en/of handelsfaciliteiten. TradingTrends is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke gevolgen van storingen in de communicatie, de technische infrastructuur en/of andere links tussen de verschillende gebruikte ICT systemen en faciliteiten.

Om in te spelen op de signalen van onze handelssystemen kan gebruik gemaakt worden van afgeleide producten als futures, cfd’s en andere hefboomproducten als turbo’s, speeders, sprinters, boosters, enz. Het gebruik van, en de handel in dergelijke producten brengt hoge risico’s met zich mee. Als u onze signalen, berichten, informatie, of welke communicatie hoe dan ook volgt met het oog op handel in dergelijke producten, hetzij handmatig dan wel (semi-) automatisch, wees u dan duidelijk bewust van de hoge risico’s die daarmee gepaard gaan. Handel in afgeleide producten houdt grote risico’s in en kan leiden tot een aanzienlijk financieel verlies, mogelijk zelfs groter dan uw inleg.

Beleg nooit met geld dat u nodig hebt om te voorzien in uw levensonderhoud, beleg enkel met geld waarvan het eventuele verlies geen enkele invloed zou hebben op uw levensstandaard.

Abonnementen worden aangegaan voor een vooraf bepaalde periode.

De abonnee kan ten allen tijde zijn/haar abonnement stopzetten, echter zal er in geen enkel geval een teruggave van abonnementsgeld gebeuren voor de nog resterende periode van het abonnement.

De abonnees dienen op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze om te gaan met de door TradingTrends verstrekte informatie. Deze informatie mag – tenzij het schriftelijk door TradingTrends is bevestigd – niet aan derden worden verstrekt.

TradingTrends behoudt zich het recht voor het abonnement stop te zetten als de abonnee zich op een onredelijke manier uit of als daar een andere aanleiding toe is.

De gepubliceerde resultaten op de website zijn louter informatief en hypothetisch. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de gepubliceerde resultaten.

Op deze website, de disclaimer en de algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer, algemene voorwaarden en aangeboden diensten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.